Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 87 (0.003 secs)
You searched for: collection:churchhistorylibrary AND language:"Cym"
[1] 2     Next    Last
[texts]Amddiffyniad y Saint, yn ngwyneb camgyhuddiadau y rhai a alwant eu hunain yn "Gwew y Don," yn y "Seren Gomer," Ionawr, 1847, A defense of the Saints against the false accusations of those who call themselves "Cuckoo of Ton," in Star of Gomer. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. ; 18 cm.
Downloads: 92
[texts]Profion o eirwiredd Llyfr Mormon [Dan Jones]; Proofs of the truthfulness of the Book of Mormon Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 18 cm.
Keywords: Book of Mormon -- Authorship
Downloads: 88
[texts]Beth yw Mormoniaeth?, What is Mormonism? Welsh - Jones, Dan 1811-1862
4 p. 18 cm.
Downloads: 102
[texts]Anffyddiaeth Sectyddiaeth! [Dan Jones], Skepticism of sectarianism. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
8 p. 18 cm.
Downloads: 90
[texts]Adolygiad ar draethawd W. Jones, Bethesda yr hwn a elwir "egwyddorion Saint y dyddiau diweddaf yn cael eu pwyso yn nghlorianau rhesymau ac ysgrythyrau" gan John Davis; A review of the treatise of W. Jones, Bethesda ... Welch - Davis, John Silvanus 1822-1882
16 p. 17 cm.
Keywords: Doctrine
Downloads: 97
[texts]Cyfeiliornadau a dichellion Saint y Dyddiau Diweddaf a Llyfr Mormon, yn cael eu dynoethi can y parch W. J. Morrish; Heresies and deceptions of the Latter-day Saints Welsh; Latter-day Saints and the Book of Mormon : a few words of warning from a minister t - Morrish, William John
24 p. 18 cm.
Keywords: Spaulding, Solomon 1761-1816; Book of Mormon -- Criticism, interpretation, etc
Downloads: 80
[texts]Adolygiad ar ddarlith olaf y Parch. E. Roberts, Rymni, yn erbyn "Mormoniaeth", A review of the last lecture of the Rev. E. Roberts, Rhymney, against "Mormonism". Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 18 cm.
Keywords: Roberts, Edward 1840 fl
Downloads: 101
[texts]Adolygiad ar ddarlith olaf y Parch. E. Roberts, Rymni, yn erbyn "Mormoniaeth" / [Dan Jones]. A review of the last lecture of the Rev. E. Roberts, Rhymney, against Mormonism. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. ; 17 cm.
Keywords: Wales -- Church history
Downloads: 102
[texts]Ymddyddan rhwng meistriaid traddodiad, sectariad, a Sant a "Mene Tekel" yr olaf ar ei gyhuddwyr, Atebydd y gwrthddadleuon a ddygir ..., A reply to the objections which are most commonly brought throughout the country against the Latter-day Saints ... Wels - Jones, Dan 1811-1862
24 p. 17 cm.
Downloads: 114
[texts]Y glorian, yn yr hon y gwelir David yn pwyso Williams, a Williams yn pwyso David; neu, David Williams, o Abercanaid, yn gwrthddweyd ei hun, wedi ei ddal yn ei dwyll, a'i brofi yn ddeistaidd gan Capt. D. Jones, The scales, in which are seen David weighing - Jones, Dan 1811-1862
16 p. 17 cm.
Keywords: Williams, David fl. 1840's
Downloads: 139
[texts]Pa beth yw "Mormoniaeth?" D. Jones, What is Mormonism? Welsh - Jones, Dan 1811-1862
4 p. 18 cm.
Keywords: Mormons and Mormonism -- General works
Downloads: 80
[texts]Amddiffyniad y Saint sef, gwrth-brofion of gam-gyhuddiadau maleis-ddrwg dyn o'r enw Rees Davies, o New Orleans, yn erbyn y Saint [Dan Jones], The defense of the Saints. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 18 cm.
Downloads: 78
[texts]Gau-brophwydi, False prophets. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
8 p. 18 cm.
Keywords: Prophets
Downloads: 105
[texts]Hanes Saint y Dyddiau Diweddaf, o'u sefydliad yn y flwyddyn 1823, hyd yr amser yr alltudiwyd tri chan mil o honynt o'r America oherwydd eu crefydd, yn y flwyddyn 1846, History of the Latter-day Saints, from their establishment in the year 1823, until the - Jones, Dan 1811-1862
102 p. 18 cm.
Downloads: 91
[texts]Yr epistol cyffredinol cyntaf [First Presidency] ; translated from the English by John Davis, First general epistle of the First Presidency ... Welsh
12 p. 18 cm.
Keywords: Church history -- 1844-1877
Downloads: 87
[texts]Dwy gan gan Jonathan J. Thomas, Y trysor o'r mynydd - Thomas, Jonathan J
4 p. 18 cm.
Downloads: 70
[texts]Traddodir darlithiau gan Capt. Jones yn neuadd y Saint, Heol Orange, Abertawy D. Jones, Lectures by Capt. Jones. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
4 p. 18 cm.
Downloads: 83
[texts]Gau-brophwydi, False prophets. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
8 p. 18 cm.
Keywords: Prophets
Downloads: 116
[texts]Pregethu i'r ysbrydion yn ngharchar, a bedyddio dros y meirw gan John Davis; Preaching to the spirits in prison. Welsh - Davis, John Silvanus 1822-1882
8 p. 18 cm.
Keywords: Spirit prison
Downloads: 93
[texts]Dyddiau Noah gan J. Davis - Davis, John Silvanus 1822-1882
4 p. 18 cm.
Keywords: Noah (Biblical figure)
Downloads: 74
[texts]Y glorian, yn yr hon y gwelir David yn pwyso Williams, a Williams yn pwyso David; neu, David Williams, o Abercanaid, yn gwrthddweyd ei hun, wedi ei ddal yn ei dwyll, a'i brofi yn ddeistaidd gan Capt. D. Jones, The scales, in which are seen David weighing - Jones, Dan 1811-1862
16 p. 17 cm.
Downloads: 121
[texts]Traethodau ar y doniau gwyrthiol, a'r mil blynyddoedd, - Jones, Thomas fl. 1840's
12 p. 18 cm.
Keywords: Gifts, Spiritual
Downloads: 75
[texts]Llythyr oddiwrth Capt. D. Jones at Wm. Phillips, yn cynnwys newyddion o seion. A letter from Capt. D. Jones to Wm. Phillips, containing news from Zion. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
8 p. ; 17 cm.
Keywords: Wales -- Church history
Downloads: 97
[texts]Duw mawr y sectariaid John Richards; Great God of the sectarians. Welsh - Richards, John
[1] leaf 17 cm
Keywords: Godhead
Downloads: 100
[texts]Beth yw "Gras Cadwedigol?" D. Jones, What is saving grace? Welsh - Jones, Dan 1811-1862
8 p. 18 cm.
Keywords: Salvation, Doctrine
Downloads: 128
[texts]Cyfeiliornadau a dichellion Saint y Dyddiau Diweddaf a Llyfr Mormon, yn cael eu dynoethi can y parch W. J. Morrish; Heresies and deceptions of the Latter-day Saints Welsh; Latter-day Saints and the Book of Mormon : a few words of warning from a minister t - Morrish, William John
24 p. 18 cm.
Keywords: Spaulding, Solomon 1761-1816; Book of Mormon -- Criticism, interpretation, etc
Downloads: 69
[texts]Hanes ymfudiad y Saint i California yn gynnwysedig mewn dau lythyr o New Orleans, America, un oddiwrth Capt. D. Jones, a'r llall oddiwrth Mr. Thos. Jeremy, (gynt o Lanybydder), at olygydd "Udgorn Seion.", An account of the Saints' emigration to California - Davis, John Silvanus 1822-1882
24 p. 17 cm.
Keywords: Emigration and immigration
Downloads: 111
[texts]Dammeg y pren a ddwg naw math o ffrwythau!, Parable of the tree which bears nine kinds of fruit. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
4 p. 17 cm.
Downloads: 110
[texts]Beth ydyw yr efengyl? [Dan Jones], What is the gospel? Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 17 cm.
Keywords: Doctrine
Downloads: 130
[texts]Annerchiad y deuddeg apostol yn eglwys Iesu Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf at holl frenhinoedd y ddaear, at Raglaw, ac at lywiawdwyr Unol Daleithiau yr Amerig, ac at lywyddion, a holl bobl y byd, Proclamation of the Twelve Apostles in The Church of Jesus - Quorum of the Twelve Apostles .
12 p. 17 cm.
Downloads: 103
[texts]Athrawiaeth iachus J. Davis; Sound doctrine. Welch - Davis, John Silvanus 1822-1882
4 p. 17 cm.
Keywords: Doctrine
Downloads: 104
[texts]Pregethu i'r ysbrydion yn ngharchar, a bedyddio dros y meirw gan John Davis; Preaching to the spirits in prison, and baptism for the dead. Welsh - Davis, John Silvanus 1822-1882
8 p. 17 cm.
Keywords: Baptism for the dead
Downloads: 112
[texts]Traethodau ar wyrthiau, yn cynnwys adolygiad ar ddarlithiau y parch. J. Jones, Llangollen, a llyfryn y Parch. J. Davies, Llanelli, ar yr un pwnc gan John Davis; Treatise on miracles. Welsh - Davis, John Silvanus 1822-1882
6 nos. (70 p.) 17 cm.
Keywords: Miracles
Downloads: 108
[texts]Y parchedig a'r pagan, Credo saint y dyddiau diweddaf, The preacher and the pagan. Welsh, The Articles of Faith. Welsh
[2] p. ; 20 cm.
Keywords: Articles of Faith, Missionary work, Wales -- Church history
Downloads: 117
[texts]Y farw wedi ei chyfodi yn fyw, neu'r hen grefydd newydd traethawd yn dangos anghyfnewidioldeb teyrnas Dduw Gan Capt. D. Jones, The dead raised to life, or the old religion anew treatise showing the immutability of the kingdom of God. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
48 p. 17 cm.
Downloads: 121
[texts]Annerchiad y deuddeg apostol yn eglwys Iesu Grist, Saint y Dyddiau Diweddaf at holl frenhinoedd y ddaear, at Raglaw, ac at lywiawdwyr Unol Daleithiau yr Amerig, ac at lywyddion, a holl bobl y byd, Proclamation of the Twelve Apostles in The Church of Jesus - Quorum of the Twelve Apostles .
12 p. 17 cm.
Downloads: 112
[texts]Annerchiad at offeiraid, parchedigion, pregethwyr, a holl athrawon crefydd yn nghymru D. Jones; Proclamation to priests, reverends, preachers and to all teachers of religion in Wales. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
16 p. 17 cm.
Keywords: Apologetics; Wales -- Church history
Downloads: 97
[texts]Hanes ymfudiad y Saint i California : yn gynnwysedig mewn dau lythyr o New Orleans, America, un oddiwrth Capt. D. Jones, a'r llall oddiwrth Mr. Thos. Jeremy, (gynt o Lanybydder), at olygydd "Udgorn Seion.". An account of the Saints' emigration to Califor - Davis, John Silvanus 1822-1882
24 p. ; 17 cm.
Keywords: Emigration and immigration
Downloads: 113
[texts]Gwahoddiad! [Dan Jones], An invitation. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
2 p. 18 cm.
Downloads: 113
[texts]Llofruddiad Joseph a Hyrum Smith! D. Jones, Assassination of Joseph and Hyrum Smith. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
16 p. 18 cm.
Keywords: Smith, Joseph 1805-1844 -- Death and burial, Smith, Hyrum 1800-1844
Downloads: 102
[texts]Amddiffyniad y Saint, yn ngwyneb camgyhuddiadau y rhai a alwant eu hunain yn "Gwew y Don," yn y "Seren Gomer," Ionawr, 1847, A defense of the Saints against the false accusations of those who call themselves "Cuckoo of Ton," in Star of Gomer. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 18 cm.
Downloads: 87
[texts]Traethawd yn egluro pwy yw Duw y Saint, Merthyr Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan D. Jones [1854?] - Jones, Dan 1811-1862
24 p. 18 cm.
Keywords: God -- Attributes, Doctrine
Downloads: 88
[texts]Bedydd J. Davis; Baptism. Welsh - Davis, John Silvanus 1822-1882
12 p. 17 cm.
Keywords: Baptism
Downloads: 96
[texts]Llyfr Mormon, ei darddiad, The Book of Mormon, its origin. First treatise. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 17 cm.
Keywords: Smith, Joseph 1805-1844, Book of Mormon
Downloads: 124
[texts]Dadl rhwng Bedyddiwr ac anffyddiwr, Debate between a Baptist and an atheist. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
16 p. 17 cm.
Keywords: Baptists
Downloads: 130
[texts]Udgorn Seion, neu, Seren y Saint, Zion's trumpet, or, Star of the Saints. Welsh
11 vols. in 6 17-18 cm.
Keywords: Wales -- Church history -- Periodicals, Wales -- Periodicals, British Mission
Downloads: 195
[texts]Annerchiad at offeiriaid, parchedigion, pregethwyr, a holl athrawon crefydd yn nghymru D. Jones, Proclamation to priests, ministers, preachers and to all teachers of the gospel in Wales. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
16 p. 18 cm.
Keywords: Apologetics, Wales -- Church history
Downloads: 90
[texts]Y farw yn fyw, neu yr hen grefydd newydd sef, traethawd yn dangos adferiad teyrnas dduw gan Capt. D. Jones, Old religion restored : a treatise on the restoration of the kingdom of God. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
48 p. 18 cm.
Keywords: Restoration of the gospel
Downloads: 104
[texts]Dynoethiad Mormoniaeth yn cynws hanes Joseph Smith, saith gradd y deml, gwreigiaeth ysbrydol, yn nghyda'r Seremoniau a arferir ar Dderbyniad i'r Urdd Hono wedi eu casglu gan y lefiad [gathered by the Levite (William Williams of Ystradgynlais)]; Exposure o - Williams, William
44 p. 18 cm.
Downloads: 77
[texts]Llyfr Mormon, ei darddiad, The Book of Mormon, its origin. Second treatise. Welsh - Jones, Dan 1811-1862
12 p. 17 cm.
Keywords: Angels
Downloads: 101
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts